placeholder

Koonga Põhikooli projekti "Biootiliste ja abiootiliste tegurite mõju Devoni liivakivile" teostamise käigus valminud õppematerjalid.

Projektiga seotud materjalid on leitavad SIIT.

Language:

Eesti keel

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Material author:

Hele Nööri

Format:

Tööleht

License:

lihtlitsents

Last saved:

11.08.2020