Руководство для учителя:

Muuseumi õuel on sobiva ilmaga võimalik süüa kaasavõetud toitu. Eelkokkuleppel klaasistuudioga saab ühildada muuseumitunni klaasipuhumise töötoaga.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

15

Место проведения:

Muuseumi siseruumid

Исполнитель программы:

Külli Muromägi

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Tunni algul räägime klaasi ajaloost, klaasi tootmisest Eestis, klaasi taas- ja korduvkasutusest. Klaasi mõjust keskkonnale ja inimese tervisele. Siis jagame grupi kolmeks ning iga grupp teeb läbi kolm etteantud ülesannet: otsime muuseumist töölehele vastuseid, arvutame ja kaalume vajamineva tooraine hulka ning vaatleme ja kirjeldame mikroskoobi ja luubi abil erinevaid liivasid. Tund sobib ka 6. klassi õpilastele Tunni sisse kuulub ka klaasistuudio külastus, kus neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti on võimalik jälgida tööd kuuma klaasiga
Maksumus: 3€ õpilane

Последнее обновление:

25.04.2020