Руководство для учителя:

Metsa minekuks on vajalik ilmastikule sobilik riietus ja matkajalanõud. Õppeprogrammi ei saa läbi viia paksu lumega talvel.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

25

Место проведения:

Mäehansu talu

Исполнитель программы:

Lauri Salumäe, Marge Salumäe

Язык:

Eesti keel
Inglise keel

Длинное описание:

Programm koosneb retkest majandusmetsa, kus on võimalik jälgida metsa arengut kogu tema elutsüklis. Retke pikkus on 1 km (ajaliselt umbes 1 tund). Osalejaile antakse kinnistamiseks täitmiseks tööleht. Teemad: Metsa elutsükkel. Metsakooslus. Tööd ja töövahendid majandusmetsas. Metsakasvatus. Metsaistutamine ja looduslik uuendus. Metsakasvukohatüübid. Metsa liigiline kooslus. Peamised puud ja põõsad Eesti metsas. Metsas elavad loomad ja linnud, nende elutegevuse jäljed. Inimtegevuse ajalugu maastikul. Peale retke on tutvumine talu loomadega: kitsed ja lambad. Vaatleme ja katsume loomi, õpime neid eristama, räägime nende elutsüklist, vajadustest, majandamisest. Lamba- ja kitsetooted. Võimalik on teha lõket ja pidada piknikku.
Maksumus: 5 € osaleja

Последнее обновление:

20.03.2020