Juhis õpetajale:

Metsa minekuks on vajalik ilmastikule sobilik riietus ja matkajalanõud. Õppeprogrammi ei saa läbi viia paksu lumega talvel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Mäehansu talu

Maakond:

Lääne-Virumaa

Keskus:

Otsekontakt:

msalumae@gmail.com
5113266, 5134276

Programmi läbiviija:

Lauri Salumäe, Marge Salumäe

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb retkest majandusmetsa, kus on võimalik jälgida metsa arengut kogu tema elutsüklis. Retke pikkus on 1 km (ajaliselt umbes 1 tund). Osalejaile antakse kinnistamiseks täitmiseks tööleht. Teemad: Metsa elutsükkel. Metsakooslus. Tööd ja töövahendid majandusmetsas. Metsakasvatus. Metsaistutamine ja looduslik uuendus. Metsakasvukohatüübid. Metsa liigiline kooslus. Peamised puud ja põõsad Eesti metsas. Metsas elavad loomad ja linnud, nende elutegevuse jäljed. Inimtegevuse ajalugu maastikul. Peale retke on tutvumine talu loomadega: kitsed ja lambad. Vaatleme ja katsume loomi, õpime neid eristama, räägime nende elutsüklist, vajadustest, majandamisest. Lamba- ja kitsetooted. Võimalik on teha lõket ja pidada piknikku.
Maksumus: 5 € osaleja

Viimati uuendatud:

20.03.2020