rästik

Eesmärgid:

 • saada teadmisi rabade kujunemisest Muraste raba näitel (tekkimine ja soo liigid)
 • tutvuda rabaga kui elukeskkonnaga
 • õppida tundma rabaga seotud iseloomulike taimi, loomi ja linde
 • arutleda rabade tähtsuse üle
 • saada teadmisi turba kasutamise ajaloost ja tänapäevast
 • arutleda rabade kasutamisega seotud keskkonnaprobleemide üle
 • tunda looduses tegutsemisest rõõmu!

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Междисциплинарная интеграция:

I kooliaste: aastaajad organismid ja elupaigad organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: soo elukeskkonnana

III kooliaste: ökoloogia ja keskkonnakaitse

Руководство для учителя:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Место проведения:

Retk algab Muraste looduskooli juurest bussipeatusest ja toimub Muraste rabas

Место исполнения:

59.458228406619, 24.426574515344

Исполнитель программы:

1-2 looduskooli juhendajat

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus raja alguspunktis 15 minutit

 • Tervitusring – lähtudes grupist valime sobiva mängu/icebreaker tegevuse ühtse meeskonnatunde tekitamiseks
 • Eesseisva retke tutvustus – tutvustame Muraste looduskooli ning käesoleva programmi pealkirja ja sisu. Vaatame üle grupi riietuse ning anname soovitusi mõnusamaks looduses liikumiseks. Räägime võimalikest ohtudest, millele tähelepanu pöörata.
 • Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt
 • Loodusesõbra meelespea – tuletame meelde, et looduskeskkond on elusorganismide kodu ning meie ülesandeks on nende igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Räägime vaiksel häälel, jäätmed võtame endaga kaasa, kõnnime ettenähtud radadel ning laseme teistel elada.

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2-2,5 tundi. Teemade käsitlemisel võetakse arvesse grupi vanust ning nende eelnevaid teadmisi. Sisu paremaks omandamiseks viiakse läbi erinevaid mänge (otsimine loodusest, detailide märkamine jmt) ning rakendatakse erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

 • Soo elukeskkonnana.
 • Soode teke ja paiknemine.
 • Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.
 • Elutingimused soos. Soode elustik.
 • Soode tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia.
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud).

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis 15 minutit

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

Последнее обновление:

27.10.2020