Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Междисциплинарная интеграция:

III kooliaste - Ökoloogia ja keskkonaakaitse (bioloogia)
Veestik ja põllumajandus (geograafia).

II kooliaste - Järv kui elukeskkond
Pinnavormid
Elukeskkond Eestis

I kooliaste -  Loodusõpetus
2.1 Inimese meeled ja avastamine
Elus ja eluta
Organismid ja elupaigad
Organismide rühmad ja kooselu. 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Цена:

150€

Доп. информация:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

 

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Место проведения:

Kahala järv

Исполнитель программы:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Язык:

Eesti keel
Inglise keel

Длинное описание:

Eesmärk: Lapsed mõistavad  järveluhtadel peatuvate lindude rände ning kalapüügi eri aspekte, looduskaitse kitsaskohti ning õpivad läbi praktiliste tegevuste järve ökosüsteemi paremini tundma.

Sisu:  Kahala järv suhteliselt suletud ökosüsteemina, ent Lahemaa suurima järvena, on elupaigaks väga paljudele liikidele.

Programm annab ülevaate järve kujunemisest, hindame järve praegust olukorda ning vaatleme kalda taimestikku ja –loomastikku.  Vastavalt hooajale tutvume järvel ja järve luhtadel elutsevate lindudega – siin on loendatud 16 pesitsevat linnuliiki, kevadrändel peatuvate lindude arv ulatub üle 30 tuhande, sügisesel üle 10 tuhande isendi. Madalaveeline, paksu mudakihiga järv on elupaigaks ka paljudele kaladele – haug, ahven, linask, särg, koger jt.

Koostöös kutselite rannakaluritega tutuvume hooajalise mõrrasaagiga, et saada vahetu kogemus ja arusaam kalapüügist. Veebruaris järvele tulles same igaüks ise sikutipüüki proovida ning jääaugust mudaproove võtta ning seal talvituvaid mikroorganisme uurida. Kevad-sügisel pakub järv hulgaliselt avastamisrõõmu nii vee peal, vee all kui soises kaldataimestikus lähivaatlust tehes – koos lastega üritame määrata avastatud konnakulleseid, kiile, ujureid,  liblikad, sääsevastseid jt.  

Последнее обновление:

12.06.2020