Eesti Pandipakend

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat, aga ka korduskasutatavate pandinõude lahendust. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud tagasi ringlusesse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared… Muuhulgas selgitatakse, miks täna kasutusel olevad mistahes ühekordsed nõud on loodusressursse raiskavad ning kui oluline on planeedi jaoks korduskasutus ja kaua kestev kasutamine.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Междисциплинарная интеграция:

Programm toetab riiklike õppekavade rakendamist ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Методы:

Avatud arutelu, viktoriin, videod, näidiste käega katsumise võimalus, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Руководство для учителя:

Enne õppekäigule tulemist palume külastusgrupilt tutvuda õpetajale saadetava Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga või vaadata seda videona siin: https://youtu.be/kenl9S98ysA

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

132€

Доп. информация:

Hind sisaldab käibemaksu

Место проведения:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Место исполнения:

59.418098, 24.864721

Исполнитель программы:

Kerttu-Liina Urke

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

  • 1h õppetunni osa
  • 30 min ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse

Последнее обновление:

09.04.2021