Eesti Pandipakend

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpugi taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud taaskasutusse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared…

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Междисциплинарная интеграция:

Programm toetab riiklike õppekavade rakendamist ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Методы:

Avatud arutelu, viktoriin, videod, näidiste käega katsumise võimalus, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Руководство для учителя:

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

132€

Доп. информация:

Hind sisaldab käibemaksu

Место проведения:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Место исполнения:

59.4181696, 24.8645993

Исполнитель программы:

Kerttu-Liina Urke

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

20.04.2020