Eesti Pandipakend

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpugi taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud taaskasutusse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared…

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Interdisciplinary integration:

Programm toetab riiklike õppekavade rakendamist ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Methods:

Avatud arutelu, viktoriin, videod, näidiste käega katsumise võimalus, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Guidance for teacher:

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1,5 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

132€

Additional info:

Hind sisaldab käibemaksu

Place of performance:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Location of execution:

59.4181696, 24.8645993

Program performer:

Kerttu-Liina Urke

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.04.2020