Eesti Pandipakend

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat, aga ka korduskasutatavate pandinõude lahendust. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud tagasi ringlusesse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared… Muuhulgas selgitatakse, miks täna kasutusel olevad mistahes ühekordsed nõud on loodusressursse raiskavad ning kui oluline on planeedi jaoks korduskasutus ja kaua kestev kasutamine.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Interdisciplinary integration:

Programm toetab riiklike õppekavade rakendamist ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Methods:

Avatud arutelu, viktoriin, videod, näidiste käega katsumise võimalus, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Guidance for teacher:

Enne õppekäigule tulemist palume külastusgrupilt tutvuda õpetajale saadetava Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga või vaadata seda videona siin: https://youtu.be/kenl9S98ysA

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1,5 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

132€

Additional info:

Hind sisaldab käibemaksu

Place of performance:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Location of execution:

59.418098, 24.864721

Program performer:

Kerttu-Liina Urke

Language:

Eesti keel

Last saved:

09.04.2021

Long description:

  • 1h õppetunni osa
  • 30 min ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse