aidu3
AMK

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Loodus- ja keskkonnakaitse. Kodukoha keskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

160€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Место проведения:

Aidu karjäär, Aidu veespordikeskus

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

23.12.2020