aidu3
AMK

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Loodus- ja keskkonnakaitse. Kodukoha keskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

160€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Aidu karjäär, Aidu veespordikeskus

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kaevandatud_alade_rekultiveerimine
Author:
Ingrid Kuligina
Kaevandatud_alade_rekultiveerimine.pdf(122.2 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

23.12.2020