aidu3
AMK

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Loodus- ja keskkonnakaitse. Kodukoha keskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

160€

Additional info:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Place of performance:

Aidu karjäär, Aidu veespordikeskus

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

23.12.2020