PÕLISMETSA SAMBLAD JA SAMBLIKUD

Õppeprogramm viiakse läbi põlismetsa ja ürgse auraga Poruni õpperajal, mille puhtas õhus ja häirimatus keskkonnas on suurepärased võimalused tutvumaks erinevate sammalde ja samblikega.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblaliiki;
 Teab, mis on indikaatorliik. Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblaliiki
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblikuliiki;
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblikuliiki;
 Mõistab sammalde ja samblike olulisust looduses

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Seente tunnused ja eluprotsessi (samblikud). Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Методы:

paikvaatlused, otsimine, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

170€

Доп. информация:

Kestus: 2-2,5 h

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Poruni õppe- ja matkarada

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

19.02.2021