PÕLISMETSA SAMBLAD JA SAMBLIKUD

Õppeprogramm viiakse läbi põlismetsa ja ürgse auraga Poruni õpperajal, mille puhtas õhus ja häirimatus keskkonnas on suurepärased võimalused tutvumaks erinevate sammalde ja samblikega.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblaliiki;
 Teab, mis on indikaatorliik. Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblaliiki
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblikuliiki;
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblikuliiki;
 Mõistab sammalde ja samblike olulisust looduses

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Seente tunnused ja eluprotsessi (samblikud). Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Methods:

paikvaatlused, otsimine, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

170€

Additional info:

Kestus: 2-2,5 h

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Poruni õppe- ja matkarada

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

19.02.2021