PÕLISMETSA SAMBLAD JA SAMBLIKUD

Õppeprogramm viiakse läbi põlismetsa ja ürgse auraga Poruni õpperajal, mille puhtas õhus ja häirimatus keskkonnas on suurepärased võimalused tutvumaks erinevate sammalde ja samblikega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblaliiki;
 Teab, mis on indikaatorliik. Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblaliiki
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 tavalist samblikuliiki;
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 indikaator samblikuliiki;
 Mõistab sammalde ja samblike olulisust looduses

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Seente tunnused ja eluprotsessi (samblikud). Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Meetodid:

paikvaatlused, otsimine, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Kestus: 2-2,5 h

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Poruni õppe- ja matkarada

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Põlismetsa samblad ja samblikud
Author:
Ingrid Kuligina
Põlismetsa samblad ja samblikud.pdf(95.59 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

19.02.2021