Poruni

Õppeprogramm viiakse läbi Poruni õpperajal, kus on suurepärased võimalused teha tutvust Eestis haruldaseks muutunud metsatüüpidega: laialehine põlismets, lodu- ja lammimets.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

 Tunneb 3 Euroopas haruldast vääriselupaika (metsatüüpi)
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 metsatüübi peamisi tunnusjooni
 Tunneb ära ja oskab eristada 3st metsatüübist vähemalt 5 tunnustaime
 Oskab looduses jäädvustada vaatlusandmeid ja hiljem kasutada neid õppetöös
 Oskab teha meeskonnatööd

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Методы:

paikvaatlused, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi. Vihmase ilmaga võib ette tulla poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

170€

Доп. информация:

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Poruni õppe- ja matkarada

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

19.02.2021