Poruni

Õppeprogramm viiakse läbi Poruni õpperajal, kus on suurepärased võimalused teha tutvust Eestis haruldaseks muutunud metsatüüpidega: laialehine põlismets, lodu- ja lammimets.

Relation to curriculum:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Tunneb 3 Euroopas haruldast vääriselupaika (metsatüüpi)
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 metsatüübi peamisi tunnusjooni
 Tunneb ära ja oskab eristada 3st metsatüübist vähemalt 5 tunnustaime
 Oskab looduses jäädvustada vaatlusandmeid ja hiljem kasutada neid õppetöös
 Oskab teha meeskonnatööd

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Methods:

paikvaatlused, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi. Vihmase ilmaga võib ette tulla poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

170€

Additional info:

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Poruni õppe- ja matkarada

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

19.02.2021