Poruni

Õppeprogramm viiakse läbi Poruni õpperajal, kus on suurepärased võimalused teha tutvust Eestis haruldaseks muutunud metsatüüpidega: laialehine põlismets, lodu- ja lammimets.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Tunneb 3 Euroopas haruldast vääriselupaika (metsatüüpi)
 Tunneb ära ja oskab eristada 3 metsatüübi peamisi tunnusjooni
 Tunneb ära ja oskab eristada 3st metsatüübist vähemalt 5 tunnustaime
 Oskab looduses jäädvustada vaatlusandmeid ja hiljem kasutada neid õppetöös
 Oskab teha meeskonnatööd

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana.

Gümn Bioloogia: Taimede tunnused ja eluprotsessid. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Meetodid:

paikvaatlused, loodusobjektide pildistamine, määramine, kirjeldamine, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Kohati võib olla kõrge rohi. Vihmase ilmaga võib ette tulla poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Pärast õppetegevust on võimalik nautida ürgset loodust lõkke ääres. Võimalus grillimiseks.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Rühma suurus maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Poruni õppe- ja matkarada

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Uudistame lodu+lammi+laialehelist metsa
Author:
Ingrid Kuligina
Uudistame lodu+lammi+laialehelist metsa.pdf(121.32 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

19.02.2021