juga
AMK

Programmi raames õpitakse tundma 3-4 erinevat tüüpi veekogu: juga, joastik, jõgi, allikas. Selleks teostatakse iga loetletud veekogu ääres vaatlusi. Vaatluste käigus uuritakse seoseid veekogude ja maastiku vahel, mis on antud veekogule kõige iseloomulikum, mille poolest nad erinevad, kas loetletud veekogudel on midagi ühist.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

 Mõistab seoseid pinnamoe ja vooluvee iseloomu vahel
 Teab vooluvee erinevaid olemusi
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Jõgi ja järv. Vesi kui aine.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Pinnamood ja pinnavormid. Veekogud.

Методы:

paikvaatlused, võrdlused.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumine.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

160€

Доп. информация:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eur / 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Valaste õppe- ja matkarada, Aluoja joastik ja Oru park

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020