juga
AMK

Programmi raames õpitakse tundma 3-4 erinevat tüüpi veekogu: juga, joastik, jõgi, allikas. Selleks teostatakse iga loetletud veekogu ääres vaatlusi. Vaatluste käigus uuritakse seoseid veekogude ja maastiku vahel, mis on antud veekogule kõige iseloomulikum, mille poolest nad erinevad, kas loetletud veekogudel on midagi ühist.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Mõistab seoseid pinnamoe ja vooluvee iseloomu vahel
 Teab vooluvee erinevaid olemusi
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Jõgi ja järv. Vesi kui aine.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Pinnamood ja pinnavormid. Veekogud.

Meetodid:

paikvaatlused, võrdlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumine.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

160€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eur / 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Valaste õppe- ja matkarada, Aluoja joastik ja Oru park

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Pankranniku_veed_Programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Pankranniku_veed_Programmi_kireldus.pdf(95.03 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020