juga
AMK

Programmi raames õpitakse tundma 3-4 erinevat tüüpi veekogu: juga, joastik, jõgi, allikas. Selleks teostatakse iga loetletud veekogu ääres vaatlusi. Vaatluste käigus uuritakse seoseid veekogude ja maastiku vahel, mis on antud veekogule kõige iseloomulikum, mille poolest nad erinevad, kas loetletud veekogudel on midagi ühist.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Mõistab seoseid pinnamoe ja vooluvee iseloomu vahel
 Teab vooluvee erinevaid olemusi
 Oskab teha vaatlusi
 Mõistab looduse liigirikkuse võlu ja vajadust

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Jõgi ja järv. Vesi kui aine.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Pinnamood ja pinnavormid. Veekogud.

Methods:

paikvaatlused, võrdlused.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumine.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

160€

Additional info:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eur / 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Valaste õppe- ja matkarada, Aluoja joastik ja Oru park

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020