pilt

Õppeprogramm aitab lastel arendada loodusvaatluste oskusi, loodustunnetust ja armastust. Samuti aitab üle saada looduses viibimise hirmudest. Programmi raames õpime kirjeldama meid ümbritsevat keskkonda ja mida teha, kui oled eksinud.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

 Oskab kirjeldada ümbritsevat keskkonda
 Oskab teostada loodusvaatlusi
 Teab mida teha, kui on metsas (looduses) eksinud

Междисциплинарная интеграция:

PK I kooliaste – Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine. Ilm

PK II kooliaste – Loodusõpetus: Inimene. Mets elukeskkonnana

PK III kooliaste – Loodusõpetus: Inimene uurib loodust

Gümn Bioloogia: Organismid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised, arutelu, märkide tegemine looduslikest vahenditest.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: metsamaastik. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks ning tegutsemiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep. Ajaliselt pikema programmi puhul soovitame kaasa võtta jook ja söök.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

145€

Доп. информация:

Programmi sisu, käsitlus ja kestus sõltub vanusest.

Kestus: 
Koolieelikud ja põhikooli I aste 1h
Põhikooli II aste 2 h 

Põhikooli III aste ning gümnaasium 3-4 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hinnad:
koolieelikud ja põhikooli I aste 145.00 eurot/ 1 rühm
põhikooli II aste 165.00 eurot/ 1 rühm
põhikooli III aste ning gümnaasium 190.00 eurot / 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

kokkuleppel: eelkõige Jõuga või Kurtna järvestik. Kokkuleppel teistes metsades.

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020