ULUKITE HOOLE JA SEIRE

Programmi raames tuletatakse meelde või õpitakse tundma, kes on ulukid ning saadakse teada, et jahimehed ei käi ainult jahil, vaid neil on ulukitega seoses mitmeid erinevaid kohustusi. Millised? Miks? Mida see Eesti loodusele annab?

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

 Teab, kes on ulukid.
 Tunneb tuntumate ulukite liikumis-, väljaheite-, toitumis- jt jälgi.
 Teab tuntumate ulukite käitumisharjumusi.
 Tajub metsa kui elupaika.

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus I kooliaste: Mõõtmine ja võrdlemine. Loodusvaatlused. Loodusnähtused. Organismide mitmekesisus ja elupaigad.

PK Loodusõpetus II kooliaste: Organismide rühmad ja kooselu. Elu mitmekesisus maal. Mets elukeskkonnana. Elukeskkond Eesti.

PK Bioloogia III kooliaste: Selgroogsete loomade tunnused. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus. Selgroogsete loomade paljunemine. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümn Bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia. Bioevolutsioon. Ökoloogia. Iseregulatsioon.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, määramised, kaardistamised, analüüs, arutelu, rühmatöö.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: mets ja lagendik. Olenevalt talvest, tuleb arvestada, et võib olla palju lund või sulalumi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Jalga soojad ja vettpidavad saapad.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Talv

Цена:

160€

Доп. информация:

I aste ja III kooliastmetel erinev käsitlus. Kestus 1,5 – 2,5 h, oleneb vanuseastmest.

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

eelkõige Uhe loomasöödaplats

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

19.02.2021