ULUKITE HOOLE JA SEIRE

Programmi raames tuletatakse meelde või õpitakse tundma, kes on ulukid ning saadakse teada, et jahimehed ei käi ainult jahil, vaid neil on ulukitega seoses mitmeid erinevaid kohustusi. Millised? Miks? Mida see Eesti loodusele annab?

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Teab, kes on ulukid.
 Tunneb tuntumate ulukite liikumis-, väljaheite-, toitumis- jt jälgi.
 Teab tuntumate ulukite käitumisharjumusi.
 Tajub metsa kui elupaika.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus I kooliaste: Mõõtmine ja võrdlemine. Loodusvaatlused. Loodusnähtused. Organismide mitmekesisus ja elupaigad.

PK Loodusõpetus II kooliaste: Organismide rühmad ja kooselu. Elu mitmekesisus maal. Mets elukeskkonnana. Elukeskkond Eesti.

PK Bioloogia III kooliaste: Selgroogsete loomade tunnused. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus. Selgroogsete loomade paljunemine. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümn Bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia. Bioevolutsioon. Ökoloogia. Iseregulatsioon.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, määramised, kaardistamised, analüüs, arutelu, rühmatöö.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: mets ja lagendik. Olenevalt talvest, tuleb arvestada, et võib olla palju lund või sulalumi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Jalga soojad ja vettpidavad saapad.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

160€

Lisainfo:

I aste ja III kooliastmetel erinev käsitlus. Kestus 1,5 – 2,5 h, oleneb vanuseastmest.

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

eelkõige Uhe loomasöödaplats

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Ulukite hoole ja seire
Author:
Ingrid Kuligina
Ulukite hoole ja seire.pdf(189.76 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

19.02.2021