Murakaõied
Eleri Inno

Kõrvemaal leidub suuremaid ja väiksemaid rabasid. Seekord läheme Seli rappa Järvamaa äärealadel. Kõrgelt oosiharjalt laskub rada raba peale, kus teeme tutvust iseloomulike rabataimedega ja räägime soode tähtsusest meie ökosüsteemis. Piki laudteed jõuame laugaste ja älveste vahele, vaatetornist ulatub silm vaatama kaunile rabamaastikule. Peale rabamatka saame pidada kosutava pikniku RMK lõkkeplatsil ning nautida Matsimäe Pühajärve ilu. Tagasiteel pakub sõit piki Paunküla veehoidla liigestatud kaldaid võrratuid vaateid arvukatele saartele.
 

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

õpilasel kujuneb huvi looduse ja looduses liikumise vastu
• õpilane teab soode kujunemist ja arengut
• teab, mis on älves ja laugas
• tunneb enamlevinud rabas kasvavaid taimi
• teab linde ja loomi, keda rabas näha võib
• teab kuidas rabas liikuda
• teab soode tähtsust ja kaitse vajadust
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Междисциплинарная интеграция:

Programmi tegemisel arvestatakse II, III kooliastme ja gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemi.

Методы:

vaatlus, aktiivõpe, vestlus, loodushäälte kuulamine, arutelu

Руководство для учителя:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab õpetaja retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, rabas võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Tagasiside: Programmi lõpus tehakse kokkuvõte ja vastatakse tekkinud küsimustele.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/seli-raba-ja-puhajarv

 

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

140€

Доп. информация:

Retke pikkus: orienteeruvalt 5- 6 km , suurem osa mööda laudteed

Kestus: programm kohapeal orienteeruvalt 3 tundi (koos bussisõiduga Tallinnast 5 - 6 tundi)

Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele

Hind: 140.- grupile (lisandub bussisõit)

Lisainfo: Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, raba peal võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida. 

Место проведения:

Looduses, Kõrvemaal

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus 15 minutit: programmi tutvustus ja mida eriti tähele panna, ohutustehnika liikumisel. Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.

Kõrgelt oosiharjalt laskub rada raba peale, kus teeme tutvust iseloomulike rabataimedega ja räägime soode tähtsusest meie ökosüsteemis. Piki laudteed jõuame laugaste ja älveste vahele, vaatetornist ulatub silm vaatama kaunile rabamaastikule. Peale rabamatka saame pidada kosutava pikniku RMK lõkkeplatsil ning nautida Matsimäe Pühajärve ilu. Võrratuid vaateid pakub sõit piki Paunküla veehoidla liigestatud kaldaid.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime.Vastatakse tekkinud küsimustele ja päritakse, mis õpilastele eriti meeldis?

Последнее обновление:

29.03.2022