Hara raba
Maie Itse

Rabakooslused, kasutamine, taastamine, ökosüsteem, looduskaitse.  Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Руководство для учителя:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad. Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, värvipliiatsid, pildistamise aparaat. Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega). Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

4 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Sügis

Доп. информация:

Küsi hinnapakkumist

Место проведения:

Viru raba, Hara raba

Место исполнения:

59.414336, 24.7268398

Исполнитель программы:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Язык:

Eesti keel
Inglise keel

Длинное описание:

Rabakooslused, kasutamine, taastamine, ökosüsteem, looduskaitse.  Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.
 

Последнее обновление:

13.04.2021