Õppematerjalid

Määramisleht kirjeldab gruppide kaupa 12 Eestis levinud samblikuliigi tundlikkust happelise ja tolmu saastatuse vastu.

Õppeprogrammid

Vastused jäätmete kohta saavad läbi arutelude ja aktiivtegevuste.