Õppeprogrammid

Õppeprogrammi käigus vaadeldakse matemaatika ja loodusteaduste seoseid: tutvutakse mõõtühikutega, mõõdetakse erinevaid looduslikke objekte, võrreldakse  mõõtmismeetodeid jpm.