Õppeprogrammid

Praktiliste harjutustega programm toimub erinevate metsaeraldistega loodusrajal või õppetööks sobivas metsas. Õpilastel on vajalik riietuda ilmastikule vastavalt, vajalikud on veekindlad jalatsid. Teoreetiline lühitutvustus Eesti metsakorraldusest ja lähiajaloost.

Retk toimub Tammiste matkarajal. Raja pikkus 2,8 km ja saab alguse RMK infostendi juures (katusega laud-pink).

Programmi raames tutvustatakse õpilastele metsamajandamise olemust ning viiakse läbi praktilised tööd palgi väärtuse arvutamise kohta.

Õppematerjalid