Õppeprogrammid

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe.

Programmi toimumiskohaks võib valida Pikanõmme või Muuksi.

Muuksi klindiastangult avanevad rannamaastikud ja nende kooslused.

Pikanõmme luited ning nendega piirnev raba ja metsakooslus.

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel.