Militaarobjekt Viimsi loodusrajal.
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma nutiseadmes. Parimad saavad auhinnad.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub looduses, palume õpetajal juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et riietus oleks ilmastikukindel, piisavalt soe, tuule- ja veekindel, jalanõud võimaldaksid looduses käimist.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

35

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Programm toimub looduses - Viimsi vallas.

Läbiviimise asukoht:

59.3237872, 26.3704869

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Viimsi nutiseiklus
Author:
Kauri Kivipõld
Viimsi nutiseiklus.pdf(212.05 KB)

Programmi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Viimsi loodusrajal, mis ei ole Tallinnast kaugel, kuid on vaheldusrikas ja väga huvitav. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.  Õpilane oskab looduses liikuda nutiseadmest saadava info abil, oskab leida iseseisvalt vastuseid esitatud küsimustele, teab, mille poolest on erilised Viimsi metsaraja ääres kasvavad taimed, suured kivid ja metsas elavad loomad. Teab, missugused tegevused ohustavad meie keskkonda ja kuidas. Programmi kirjeldus: Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õigevastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe. Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.  III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Maksumus: Programm on tasuline, hind on 150 eurot klassi kohta. Hind koos bussiga Tallinnast 300 eurot.

Viimati uuendatud:

12.06.2020