Õppeprogrammid

Õpilane saab ülevaate maailma loodusvöönditest ja kliimavöötmetest ning tutvub õppekäigul kasvuhoonetes erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega.

Õpilane teeb ilmajaamas erinevaid vaatlusi (temperatuur, niiskus, rõhk, tuule suund ja tugevus, sademete liik ja hulk jne) ja saab ülevaate maailma loodusvöönditest ja kliimavöötmetest.

Õppepäev “Loodusvööndid ja kliimavöötmed” annab ülevaate maailma loodusvöönditest, kliimavöötmetest ning tutvustab nendele iseloomulikke taimi.

Õppematerjalid

Vabavaralise audiovisuaalse audiogiidi eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmaja kodulehe/ maja külastajale elamuslikku ja õpetlikku ülevaadet 3 erineva kliimavöötme taimedest ning nende tähtsusest looduses neljas erinevas keeles (eesti, vene, soome, inglise).