Voolu- või seisuveekogu elustiku uurimine

Jõe- või järveelustiku uurimine vaatluste, mõõtmiste, veeselgrootute püüdmise ja määramise kaudu. Veekogu selgrootute liigilise mitmekesisuse ja seisundi hindamine. 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- oskab teostada kahvapüüki
- oskab kasutada lihtsamaid määrajaid ja mõõtevahendeid
- tunneb enamlevinud veeselgrootute rühmi ja kaldataimi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond. 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Voolu- või seisuveekogu

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

reet.kristian@keskkonnaamet.ee
674 4812, 5590 0650

Programmi läbiviija:

Reet Kristian

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

19.05.2020