pisiloomi magevees

Õppematerjal „Pisiloomi magevees ja selle piiril“ on mõeldud loodusõpetuse ja bioloogia õpetamiseks erinevates kooliastmetes, kuid sobib ka laiale huviliste ringile, tutvustamaks ja väärtustamaks veekogude elurikkust. Materjal toetab RÕK läbiva teema „Keskkond ja säästev areng“ eesmärkide saavutamist.

Lisainfo:

ÕPPEMATERJAL KOOSNEB JÄRGMISTEST OSADEST:

 • Määramistabel „Pisiloomi magevees ja selle piiril“ 3tk
 • Erinevatele kooliastmetele suunatud programmide kirjeldused
  • Pisiloomi vees ja vee piiril – I kooliaste
  • Magevete vaatlus – II kooliaste
  • Selgrootud magevees ja vee piiril – III kooliaste
 • Töölehed õpilastele
  • Veekogu vaatlus
  • Pisilooma uurimine I
  • Pisilooma uurimine II
  • Pisiloomabingo I
  • Pisiloomabingo II
 • Veeloomade pildikaardid – loomarühmade/liikide kirjeldused koos illustratsioonidega
 • Määramistabel „Pisiloomi magevees ja selle piiril“ (pisiloomade lina) on veekindel ja sobib seetõttu kasutamiseks väliõppel.

Programmide kirjeldused on õpetajatele/juhendajatele soovituslikud, sest õppematerjali saab kasutada ka teiste teemade ja sihtrühmade puhul. Gümnaasiumiastmes on materjal kasutatav uurimuslike tööde läbiviimiseks. Töölehed sobivad täitmiseks nii individuaalselt kui ka rühmades.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Asta Tuusti, Reet Kristian

Formaat:

Kogumik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
Pisiloomi-magevees-ja-selle-piiril.pdf(4.63 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
Pisiloomi-magevees-ja-selle-piiril_lina.pdf(1.44 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

28.09.2020