KKeemia
Pernova Hariduskeskus

Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) "Elementide ja ainete ruumiline kujutamine" ja nende uurimine, molekulmudelite kokku panemine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine,  tundmatu elemendi tuvastamine keemialaboris. Soovituslik 8.-9. kl.

Planetaariumi võimalustega tutvu siin.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab visuaalse ülevaate levinumate keemiliste elementide aatomitest ja koostab ainete molekulmudeleid; oskab kasutada perioodilisustabelit; tunneb levinumaid keemilisi elemente, nende omadusi ja kasutusalasid; oskab tasakaalustada lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid; teeb keemialaboris katseid tundmatu elemendi tuvastamiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: perioodilisustabel, elementide ja ainete ehitus ning nende omadused, keemilised sidemed, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, laborivahendid ja ohutusnõuded.

Meetodid:

Esitlus planetaariumis, praktikum molekulmudelitega klassis ja tundmatu aine määramine laboris.

Vahendid: laboritehnika, molekulmudelite komplekt, visuaalne (360°) programm.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

planetaarium, klassiruum, keemialabor - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829565, 24.5153494

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Ly Suursild ja Mari Sisask

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • Sissejuhatus: planetaariumis keemiliste elementide ja ainete ehituse näitlikustamine.
  • Teemaarendus: Keemiliste elementide perioodilisustabeli ja ainete molekulaarsete struktuuridega tutvumine planetaariumis. Klassiruumis ainete molekulmudelite koostamine, igapäevaelus kasutatavate ainetega tutvumine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Õppelaboris tundmatu elemendi identifitseerimine katsete abil.
  • Kokkuvõte: igapäevaeluga seotud keemiliste elementide omaduste analüüs.

Viimati uuendatud:

21.12.2020