Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, klassiruum, keemialabor - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Elina Jantson ja mari Sisask

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8.-9. kl Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) "Elementide ja ainete ruumiline kujutamine" ja nende uurimine, molekulmudelite kokku panemine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine,  tundmatu elemendi tuvastamine keemialaboris. Eesmärk: saab visuaalse ülevaate levinumatest keemilisteelementide koostisest ja koostab selle näitel ainete molekulmudeleid; oskab kasutada perioodilisustabelit; tunneb levinumaid keemilisi elemente, nende omadusi ja kasutusalasid; oskab tasakaalustada lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid; teeb keemialaboris katseid tundmatu elemendi tuvastamiseks. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust. Seos ainekavaga: perioodilisustabel, elementide ja ainete ehitus ning nende omadused, keemilised sidemed, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, laborivahendid ja ohutusnõuded. Programmi käik: Sissejuhatus: planetaariumis keemiliste elementide ja ainete ehituste näitlikustamine. Teemaarendus: Keemiliste elementide perioodilisustabeli ja ainete molekulaarsete struktuuridega tutvumine planetaariumis. Klassiruumis ainete molekulmudelite koostamine, igapäevaelus kasutatavate ainetega tutvumine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Õppelaboris tundmatu elemendi identifitseerimine katsete abil. Kokkuvõte: igapäevaeluga seotud keemiliste elementide omaduste analüüs. Vahendid: laboritehnika, molekulmudelite komplekt, visuaalne (360 kraadine) STEAM programm. Otsingusõnad: perioodilisustabel, keemilised elemendid, ainete ehitus, ainete omadused, reaktsioonivõrrandid.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020