KKeemia
Pernova Hariduskeskus

Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) "Elementide ja ainete ruumiline kujutamine" ja nende uurimine, molekulmudelite kokku panemine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine,  tundmatu elemendi tuvastamine keemialaboris. Soovituslik 8.-9. kl.

Planetaariumi võimalustega tutvu siin.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane saab visuaalse ülevaate levinumate keemiliste elementide aatomitest ja koostab ainete molekulmudeleid; oskab kasutada perioodilisustabelit; tunneb levinumaid keemilisi elemente, nende omadusi ja kasutusalasid; oskab tasakaalustada lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid; teeb keemialaboris katseid tundmatu elemendi tuvastamiseks.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: perioodilisustabel, elementide ja ainete ehitus ning nende omadused, keemilised sidemed, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, laborivahendid ja ohutusnõuded.

Методы:

Esitlus planetaariumis, praktikum molekulmudelitega klassis ja tundmatu aine määramine laboris.

Vahendid: laboritehnika, molekulmudelite komplekt, visuaalne (360°) programm.

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Место проведения:

planetaarium, klassiruum, keemialabor - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375344108678, 24.531424859941

Исполнитель программы:

Ly Suursild ja Mari Sisask

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Programmi käik

  • Sissejuhatus: planetaariumis keemiliste elementide ja ainete ehituse näitlikustamine.
  • Teemaarendus: Keemiliste elementide perioodilisustabeli ja ainete molekulaarsete struktuuridega tutvumine planetaariumis. Klassiruumis ainete molekulmudelite koostamine, igapäevaelus kasutatavate ainetega tutvumine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Õppelaboris tundmatu elemendi identifitseerimine katsete abil.
  • Kokkuvõte: igapäevaeluga seotud keemiliste elementide omaduste analüüs.

Последнее обновление:

26.08.2020