Seebid
Anne Teigamägi

Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse laboris toimuvas õpitoas saab lühikese ülevaate seepide valmistamisest, nende lähteainetest ja selle taga peituvast keemiast. Tuletatakse meelde või tehakse esmatutvust olulisemate ohutustehnika reeglitega, laboris vajaminevate katsevahenditega, õpitakse korrektselt kaaluma ja valmistatakse väikestes gruppides (2-3 osalejat) meelepärase lõhna ja sobilike lisanditega seebid külmprotsessmeetodil.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab keemia õppekava - ohutus, rasvad, lahustamine, eksotermiline reaktsioon, rasvade hüdrolüüs, olmekeemia ohud

Meetodid:

Loeng, vahendite tutvustus, praktiline töö

Juhis õpetajale:

Korraga saab osaleda 12 last. Suuremate klasside puhul saab õpituba läbi viia kahes grupis, siis on õppeprogrammi koguhind kahekordne.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

SÜGi keskonnahariduskeskuse labor

Läbiviimise asukoht:

58.2608247, 22.48984

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Teigamägi

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õpime kodustes tingimustes rasvadest külmprotsessmeetodil seepi tegema. Mis on seebikivi ja milline protsess on seebistumine? Mis on kuumprotsess ja mis on külmprotsess? Miks kõik kodus tehtavad seebis ei vahuta? Milliseid ohutustehnika reegleid peab kindlasti jälgima, ei endale ja eistele viga ei tehtaks.

Käsitletakse teemasid: ohutustehnika, endo- ja eksotermilised protsessid, ainete lahustamise reeglid, rasvad, seebikivi.

Viimati uuendatud:

20.04.2020