Rabas

Tutvumine raba tüüpidega, raba taimestiku ja loomastikuga. Õpime raba läbimist räätsadega ja mis kasu rabadest inimesele on. Rappa on mõistlik jalga panna kummikud ja võta kaasa väike eine. 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab II kooliastme loodusõpetuse (soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik), III kooliastme bioloogia (taimede välisehitus, tunnused ja kasvukoht, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus) ja ja gümnaasiumi bioloogia (valikaine Eesti taimestik) õppekava

Meetodid:

Matk rabas räätsadega ja ilma, vestlus, taimede määramine, marjade korjamine.

Juhis õpetajale:

Kindlasti jalga kummikud ja kaasa lõunasöök!

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kummikud on kohustuslikud

Läbiviimise koht:

Koigi raba

Läbiviimise asukoht:

58.485098266133, 22.989603398999

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mart Mölder

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tutvume raba tüüpidega, raba taimestiku ja loomastikuga. Õpime raba läbimist räätsadega ja mis kasu rabadest inimesele on. Rappa on mõistlik jalga panna kummikud ja võta kaasa väike eine. 

Viimati uuendatud:

21.04.2020