Rabas

Tutvumine soo tüüpidega, taimestiku ja loomastikuga. Õpime raba läbimist räätsadega, õpime siirdesoos ja rabas kasvavaid taimi, vaatleme ja kuulame rabas elavaid linde. Õpime liikuma loomaradadel, hoiame tasakaalu õõtsiksool ja õpime orienteeruma.

Rappa on mõistlik jalga panna kummikud ja võtta kaasa väike eine. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

II kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid sootaimi.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos kasvavaid marju kõlbab süüa ja millised on mürgised.

III kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi sootüüpe.
Õpilased teavad olulisemaid sootaimi.
Õpilased tunnevad põhilisi rabas elavaid putukaid.
Õpilased teavad mõnda soos elavat lindu.
Õpilased oskavad rabas räätsadega liikuda.
Õpilased teavad rabas liikumise võimalikke ohtusid.
Õpilased teavad, milliseid soos kasvavaid marju kõlbab süüa ja millised on mürgised.
Õpilased teavad raba tähtsust ökoloogilise tasakaalu säilitamisel ja turba kasutusvaldkondi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab II kooliastme loodusõpetuse (soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik), III kooliastme bioloogia (taimede välisehitus, tunnused ja kasvukoht, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus) ja geograafia (turba kasutamine) õppekava.

Meetodid:

Meetodid: Matk rabas räätsadega ja ilma, vestlus, taimede määramine telefonimängu meetodil, marjade korjamine.

Vahendid: räätsad

Juhis õpetajale:

Kindlasti jalga kummikud ja kaasa lõunasöök! 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kummikud on kohustuslikud. Kokku matkatakse umbes 7 km. 

Räätsamatk ei sobi ratastoolis liiklejale.

 

Läbiviimise koht:

Koigi raba

Läbiviimise asukoht:

58.485098266133, 22.989603398999

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mart Mölder, bioloog

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Koigi rabas, sisenemine Koigi küla poolt.

Kogunemine Koigi raba parkimisplatsil.

10 min: Räätsade jalgapaneku proov, seadistamine ja katsekõnd.

10 min: Sissejuhatus õppeprogrammile kaardi juures. Rabas liikumise ohutusvõtted, üldised käitumisreeglid, liikumise marsruudi vaatamine kaardilt. Rabaputukate tutvustus ja nende ohtude vältimine.

5 min: Jalutuskäik siirdesooni. 

20 min: Matk läbi siirdesoo, telefonimäng taime nimede tundmiseks.

15 min: Liikumine loomaradadel, tutvumine kõigi olulisemate marjadega rabas (sügisel).

10 min: Selgitatakse räätsadega liikumise põhireegleid rabas, liikumise suuna selgitamine, liikumise juhtimise üle andmine osalejatele. Liikumine lehvikuna, et vähem kahjustada raba taimestikku. 

15 min: Liikumine Ümarjärve äärde. Laugaste ja erinevate hälbetüüpide tutvustus. Söögipausi võimalik koht järve ääres vanal lagunenud platvormil.

15 min Liikumine laudteeni räätsadega. 

30 min Liikumine mööda laudteed ja raudteed (vanadest lennuväljaplaatidest tee) linnuvaatlustornini ümber Pikkjärve. Põhiliste rabataimede õppimine. Teine võimalik söögipausi koht on Pikkjärve äärsel platvormil.

10 min: Linnuvaatlustorni külastamine.

20 min: Tagasimatk bussi juurde.

Programmi lõpus tagastatakse räätsad juhendajale. Ka parklas on võimalik teha söögipaus ja külastada tualetti.

Viimati uuendatud:

25.05.2021