Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Lilli looduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekavaga: Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad.Õpitulemus Õpilane: oskab loetleda erinevaid koduloomi- ja linde, nende kasvatamise eesmärki, läbi mängude õpib selgeks isas-, emasloomade ja poegade nimetused, oskab iseloomustada loomade kehaehitust, õpib tundma koduloomade- ja lindude söötmise põhimõtteid; näeb reaalselt ja saab katsuda lambaid, kitsi, kanu, hanesid, hobuseid, küülikuid. Tutvub talutöödega ja erinevate tööriistadega. Oskab lihtsamaid jäätmeid sorteerida ja teab kompostimise põhimõtet. Sissejuhatus, nimemäng; Koduloomade vaatlemine, toitmise põhimõtted, emas ja isasloomade nimetused, kordavad mängud. Lõunapaus Tööriistad ja nende kasutamine. Talust saadavad toiduained ja koos toiduvalmistamine. Kordamismängud. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, mängud, praktilised tegevused.  
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

12.06.2020