Olen METSAMEES

"Olen metsamees" on vahva õueprogramm, mille käigus õpitakse läbi mängulise tegevuse lähemalt tundma loodust meie ümber ning tehakse tutvust erinevate metsatöödega.

Laps omandab teadmisi, praktilisi oskusi ja kogemusi metsatöödest, looduses käitumisest ja selle hoidmisest.

Programmid on mõeldud Tallinna eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimuvad eesti keeles ning on tasuta.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi käigus omandab laps teadmisi, kogemusi ja ka praktilisi oskusi nii vanaaegsetest kui ka tänapäevasematest metsatöödest. Läbi lapsele hästi mõistetavate seletuste saab ta teada, miks ja kuidas metsas midagi tehakse ning milleks see vajalik on. Lisaks õpib laps looduses käituma ja seda hoidma.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seob omavahel mitmeid erinevaid ainevaldkondi ja pädevusi. See ei avarda mitte ainult looduse- ja keskkonnaalaseid teadmisi ja oskusi, vaid aitab seeläbi lastel kujundada ka üldisi hoiakuid ning suhtumist neid ümbritsevasse. Eelkõige hõlmab ja lõimib see omavahel loodusteaduste alaseid pädevusi väärtus-, enesemääratlus-, kodaniku- ja sotsiaalsete pädevustega.

Meetodid:

Programmi käigus kasutatakse ümbritseva looduse ja keskkonna olemuse selgitamiseks nii sõnalisi, näitlikke kui praktilisi õppemeetodeid. Vaadeldakse, jagatakse selgitusi, arutletakse, räägitakse jutustusi ja mängitakse. Läbi praktiliste tegevuste saavad teadmised ka kinnistamist.

Lastel on võimalus tegutseda nii individuaalselt kui teha ka paaris- ja meeskonnatööd.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv.

Õpetajatelt ja saatjatelt ootame laste mõistliku käitumise tagamist ja vajadusel heade käitumistavade meeldetuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist käelise tegevuse käigus.

Kuna programm toimub õues, siis palun jälgige ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale.

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa aadress on Kose tee 58, asume Pirita Kose lasteaiaga samas majas. Meie juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on "Haljas tee". Varsaallikate lähedal asub „Jussi“ bussipeatus, kust liiguvad bussid 29, 31 ja 62.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Kui tegemist on suurema rühma või klassiga, siis oleks hea kui lisaks õpetajale saaks kaasa tulla veel 1-2 saatjat. Mõne tegevuse puhul on lapsed vaja rühmadesse jagada ning hea oleks teha mitu väiksemat rühma, igal oma saatja.

Läbiviimise koht:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa õueala

Läbiviimise asukoht:

59.458556816033, 24.847183589998

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

signe.lett@lehola.edu.ee
piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendajad Krista Kutsar ja Kadri Ott

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa privaatsel õuealal. Selle käigus õpitakse läbi mängulise tegevuse lähemalt tundma loodust meie ümber ning tehakse tutvust vanaaegsete metsatöödega. 

Lisaks sellele, et lapsed saavad teadmisi ümbritsevast loodusest, selle hoidmisest ja seal käitumisest, saavad nad põnevate tegevuste käigus ka praktilisi oskusi ja kogemusi metsatöödest. Programmi jooksul saavad lapsed tegutseda nii individuaalselt kui teha ka paaris- ja meeskonnatööd.

Programmid on mõeldud Tallinna eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimuvad eesti keeles ning on tasuta.

Viimati uuendatud:

17.08.2020