Olen metsamees

“Olen metsamees” on vahva õueprogramm, mille käigus õpitakse läbi mängulise tegevuse tundma loodust enda ümber ning räägitakse lähemalt sellest, kuidas vanasti metsa tehti ja milliseid oskusi-teadmisi selleks kasutati.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed saavad värskes õhus viibides teadmisi, praktilisi oskusi ja kogemusi metsast ja metsatöödest. Seeläbi mõistavad nad metsa tähtsust ning oskavad seda hoida ja hinnata.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm suurendab lastes huvi metsa, metsanduse ja ka sellega seotud ajaloo vastu. Õpetab lapsi ümbritsevat loodust märkama ning metsa väärtustama ja hoidma. Lisaks saavad lapsed saagimise näol metsatöödest praktilise kogemuse, õpivad ohutuid töövõtteid ning üksteisega arvestamist.

Meetodid:

Programmi õppemeetoditena on kasutusel vaatlemine ja märkamine, arutelud, pildimaterjaliga tutvumine, praktilised tegevused ja teemakohased mängud. Osalejad saavad tegutseda üksi ja harjutada ka koostööd.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Kohtume programmile tulijatega bussipeatuse juures ning suundume sealt siis üheskoos programmi toimumiskohta.

Tugiisiku kaasabil on õuealal võimalik liikuda ka ratastooliga.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klass) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita - Kose õpitoa privaatne õueala aadressil Kose tee 58

Läbiviimise asukoht:

59.458528626915, 24.8473191

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

“Olen metsamees” on vahva õueprogramm, mille käigus õpitakse läbi mängulise tegevuse tundma loodust enda ümber ning räägitakse lähemalt sellest, kuidas vanasti metsa tehti ja milliseid oskusi-teadmisi selleks kasutati.

Programmi käigus selgitatakse lastele, et vanadel eestlastel oli metsaga seoses palju uskumusi ning vanarahvatarkustes on suur osa just puude raiumise või saagimise aegadel ja viisidel. Näiteks oli levinud kuu faaside ning tuule suuna silmaspidamine. Eristati „kõvasid“ (põhja- ja idakaare) ja „pehmeid“ (lõuna- ja läänekaare) tuuli, millest tulenevalt otsustati, mille jaoks puitu kasutatakse.

Arutletakse, millal ja miks kasutati metsatöödel kirvest ning millal ja miks saagi. Räägitakse, millisel aastaajal metsa tehti ja kuidas seda välja veeti ning võrreldakse aegadetaguseid metsategemise võimalusi tänapäevastega. Samuti tehakse tutvust inimese kehal põhinevate mõõtühikutega ning proovitakse need kõik ka järgi.Programmi lõpetuseks saavad lapsed ise nii üksinda käsisaega kui paaridena kahemehesaega metsamehetööd proovida.

Programm algab tutvumisringiga, kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega, kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Viimati uuendatud:

02.03.2023