Noored õpperaja kaarti uurimas

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku. Õpilastele jagatakse paari peale või individuaalselt töövahendid.

Töö käik

  • Teemasse sissejuhatus toimub õpperaja alguses, selgub, kus see rada asub, mille poolest on eriline ja vaadeldakse raja skeemi või kaasa võetud kaarti;
  • Rajal õpitakse: millised puud kuuluvad puurindesse ja milliseid puid on kõige rohkem (määratakse metsatüüp), õpitakse tundma põõsaid, puhmaid, rohttaimi, samblaid, samblikke ja seeni;
  • Räägitakse lugusid, luuakse seoseid metsa ja rahvapärimuse vahel;
  • Pööratakse tähelepanu söödavatele ja mürgistele taimedele ning seentele;
  • Õpitakse mõõtma puu ümbermõõtu ja kõrgust;
  • Rühmatööna uuritakse liigirikkust metsa erinevates kohtades;
  • Retke kestel otsitakse loomade tegevusjälgi ja püütakse märgata linde, putukaid jt. loomi. Leitakse liikidevahelisi seoseid, õpitakse tundma kasureid ja kahjureid.

Kokkuvõte

Lõpuringis korratakse üle tähtsamad uued teadmised. Iga õpilane saab kaaslaste ja juhendajaga oma muljeid jagada. Lõpumäng või viktoriin.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• Teab, et taimed kasvavad metsas rinnetena;
• Tunneb tavalisi kodumaiseid puid ja teisi metsataimi;
• Oskab märgata, vaadelda ja kirjeldada taimi ja loomi;
• Mõistab liikidevahelisi seoseid metsas;
• Mõistab metsa tähtsust inimestele (puit, seened-marjad-ravimtaimed, puhkus);
• Mõistab metsa hoidmise vajadust, oskab metsas säästlikult käituda;
• Tunneb metsaga emotsionaalset sidet.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus:

  • mets elukeskkonnana, kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
  • arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

erinevad loodusrajad

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsapäev
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_metsapaev.pdf(45.92 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

16.11.2020