Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Räpina Aianduskool (Räpina, Pargi 32)

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Arvi Lepisk, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Jahinduslik õppeprogramm õpetab tundma jahiulukeid ja jahindust ja sellega seoses inimeste kombestikku läbi ajaloo. Jaht oli kaugete esivanemate põline toidu ja kehakatte hankimise võimalus jaht oli inimese poolt esimene teadlik looduse mõjutamise ning töö vorme. Tutvume meie levinud jahiulukitega. Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid. Näeb ka loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret, vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses ning kuulame nende häälitsusi. Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid ja arutleme, miks on erinevatel loomaliikidel hambad erineva ehitusega. Räägime ka sellest, mis eesmärk on jahindusel tänapäeval ehk miks on vaja reguleerida kiskjate ja rohusööjate ning ühiskonna vahelist tasakaalu. Seos õppekavaga: Eesti metsades elavad loomad. Organismide rühmad. Toiduahel. Liigi bioloogia. Jahikultuur. Inimese ja looduse suhe. Teemad: • Metsandus • Liigi bioloogia • Jahindus Tegevused: Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid. Näeb loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret. Vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses. Kuulame loomade häälitsusi. Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid. Täidame töölehte. Kasutatavad õppemeetodid: Vaatlus Võrdlemine Praktiline töö
Maksumus: 75€ + km

Viimati uuendatud:

20.03.2020