placeholder

Programmi käigus tehakse tutvust magevee ökosüsteemidega ja neid asutavate liikidega. Õpitakse vaatlema ja kirjeldama bioloogilisi objekte. Õppeprogramm selgitab bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise vajadust.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Oskav teostada maastiku vaatlusi
 Tunneb 5-10 magevee selgrootut
 Tunneb vähemalt 5 veetaime
 Mõistab magevee ekosüsteemi
 Mõistab veekogude elustiku mitmekesisust ja selle kaitse vajadust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal

PK Loodusõpetus: Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid:

paikvaatlused, maastiku mõõtmised, vee elustiku püüdmine ja uurimine

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: õppeprogramm toimub järve ääres.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Jalga soovitame panna kummikud, siis on lastel parem võimalus aktiivselt vee-elustiku püüdmisel osa võtta. Programmi läbiviimise koha juures on RMK puhkekoht.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Aeg: hiliskevad, suvi, varasügis

Kestus: 1,5 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Rühmadel toimuvad tegevused paralleelselt.

Läbiviimise koht:

Kurtna järvestik, Martiska järv

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Magevete vaatlus Kurtna järvestikus
Author:
Ingrid Kuligina
Magevete vaatlus Kurtna ja_rvestikus.pdf(39.59 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.08.2020