placeholder

Programmi käigus tehakse tutvust magevee ökosüsteemidega ja neid asutavate liikidega. Õpitakse vaatlema ja kirjeldama bioloogilisi objekte. Õppeprogramm selgitab bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise vajadust.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Oskav teostada maastiku vaatlusi
 Tunneb 5-10 magevee selgrootut
 Tunneb vähemalt 5 veetaime
 Mõistab magevee ekosüsteemi
 Mõistab veekogude elustiku mitmekesisust ja selle kaitse vajadust

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Elu mitmekesisus maal

PK Loodusõpetus: Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Methods:

paikvaatlused, maastiku mõõtmised, vee elustiku püüdmine ja uurimine

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: õppeprogramm toimub järve ääres.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Jalga soovitame panna kummikud, siis on lastel parem võimalus aktiivselt vee-elustiku püüdmisel osa võtta. Programmi läbiviimise koha juures on RMK puhkekoht.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1 tund

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Aeg: hiliskevad, suvi, varasügis

Kestus: 1,5 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Rühmadel toimuvad tegevused paralleelselt.

Place of performance:

Kurtna järvestik, Martiska järv

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020