placeholder

Tähtsamate lülijalgsete rühmad ja nende eristamistunnused. Võrdlus näidiste abil. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja nimetab lülijalgsete tähtsamaid rühmi ja nende eristamistunnuseid; teab olulisemaid lülijalgsete bioloogiaga seotud mõisteid; Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Meetodid:

Vaatlus, võrdlus ja analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl Eesmärk: teab ja nimetab lülijalgsete tähtsamaid rühmi ja nende eristamistunnuseid; teab olulisemaid lülijalgsete bioloogiaga seotud mõisteid; Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid. Programmi käik: Sissejuhatus: tähtsamad lülijalgsete klassid (tegelik arv ja olulisemad näited). Teema arendus: erinevatel laudadel näidised erinevate lülijalgsete rühmade esindajate ja infolehtedega (3-6 lauda, vastavalt õpilaste arvule), lisaks laud moonete näidistega. Õpilased liiguvad rühmana laudade vahel ja täidavad töölehte. Kokkuvõte: vähilaadsete, ämblikulaadsete ja putukate välisehituse võrdlus. Vahendid: näidistena lülijalgsed loomad (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad) , moonded, tööleht. Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020