karu
Pernova Hariduskeskus

Tähtsamate lülijalgsete rühmade ja nende eristamistunnused, arutelu ja praktikum. 

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid lülijalgsete preparaate (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad), moonded.

Praktiline osa läbitakse  4-liikmelistes gruppides. 

 • lülijalgsete võrdlus näidiste abil;
 • erinevate lülijalgsete vaatlus binokulaarmikroskoobiga;
 • arutelu lülijalgsete rühmade erinevatest rollidest ökosüsteemides;
 • elusate lülijalgsetega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - toetab bioloogia ainekava: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine binokulaarmikroskoobiga ja järelduste tegemine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja nimetab lülijalgsete tähtsamaid rühmi ja nende eristamistunnuseid;
teab olulisemaid lülijalgsete bioloogiaga seotud mõisteid ja selgitab neid;
teab lülijalgsete rühmade erinevaid rolle ökosüsteemides;
väärtustab lülijalgsete olemas olu toiduahelates.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.  

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, võrdlus, analüüs, grupitöö ja töölehtede täitmine.

Vahendid:  tööleht, binokulaarmikroskoobid, Pernova Hariduskeksuse erinevaid lülijalgsete preparaate (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad), moonded.


 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3831567, 24.515097

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • vesteldakse teemal ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • arutelu ja vestlus teemal  tähtsamad lülijalgsete klassid - tegelik arv, olulisemad näited, bioloogias kasutatavad mõisted.

Teema arendus (60 min):  toimub rühmatööna, õpilased jagatakse 4- liikmelistesse gruppidesse, kes liiguvad kuue erineva laua vahel. Laudadel ob näidised erinevate lülijalgsete rühmade esindajate ja infolehtedega, lisaks laud moonete näidistega.

 • õppegrupid täidavad etteantud töölehtedel ja laudadel valmis pandud ülesanded ja läbivad kõik lauad;
 • ülesandeid tehes kasutatkse binokulaarmirkskoopi, töölehte (lülijalgseste klassid, tunnused, roll ökosüsteemis, võrdlemine);
 • ühisel arutelul kontrollitakse töölehtede vastuseid ja vajadusel täiendatakse.

Kokkuvõte (15 min):

 • arutelu ja kordamine - vähilaadsete, ämblikulaadsete ja putukate välisehituse võrdlus;
 • arutelu lülijalgsete rollid ökosüsteemides;
 • ühiselt töölehtede vastuste ülevaatamine ja vajadusel täiendamine.

Viimati uuendatud:

25.02.2021