Talveaed

Tähtsamate lülijalgsete rühmad ja nende eristamistunnused, arutelu ja uute teadmiste õppimine läbi lülijalgsete näidiste: praktikum väikestes gruppides ja ülesannete täitmine töölehel.

Võrdlus näidiste abil. 

Soovituslik 8. kl

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab ja nimetab lülijalgsete tähtsamaid rühmi ja nende eristamistunnuseid; teab olulisemaid lülijalgsete bioloogiaga seotud mõisteid ja selgitab neid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus.

Meetodid:

Vaatlus, võrdlus, analüüs, grupitöö ja töölehtede täitmine etteantud praktililste ülessannete.

Vahendid: näidistena lülijalgsed loomad (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad) , moonded, tööleht, uurimisvahendid.


 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829262, 24.515384

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

Sissejuhatus (15 min): arutelu ja vestlus teemal  tähtsamad lülijalgsete klassid (tegelik arv ja olulisemad näited).

Teema arendus (50 min): erinevatel laudadel näidised erinevate lülijalgsete rühmade esindajate ja infolehtedega (3-6 lauda, vastavalt õpilaste arvule), lisaks laud moonete näidistega. Õpilased liiguvad rühmana laudade vahel ja täidavad töölehti ja arutlevad oma grupis tehtavaid ülesandeid. Vajadusel õpetaja selgitab ja juhendab praktikumi.

Kokkuvõte: vähilaadsete, ämblikulaadsete ja putukate välisehituse võrdlus ja arutelu tehtud praktikumidest.

 

Viimati uuendatud:

22.12.2020