Loomaaia Veskimetsas toimuva õppeprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele salumetsa, sealset kooslust ja elustikku. Räägitakse Veskimetsa asukatest, taimestikust ning eluta loodusestki. Metsatunni jooksul lahendavad noored teadlasehakatised rühmades kinnistavaid uurimisülesandeid.

Õppeprogramm sobib 6. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane kirjeldab metsa kui elukooslust, selgitab selle tähtsust ning kaitse vajalikkust.
Õpilane nimetab salumetsa taimi ning loomi.
Õpilane vastab küsimustele samblate ja samblike, Veskimetsa mullastiku ning rändrahnude kohta.
Õpilane teab, kuidas metsas liikuda, vaadelda ja märgata elu enda ümber.
Õpilane teadvustab loodusuurija kutse mitmekülgsust ja laadi.
Õpilane selgitab, mis on elurikkus ja miks on see oluline.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Mets elukeskkonnana.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik Veskimetsas, vaatlus, arutelu, rühmatöö, analüüs.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed (Veskimets). NB! Õppeprogramm toimub välitingimustes!

Läbiviimise asukoht:

59.4313216, 24.7136256

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Loodusuurija esimesed sammud
Author:
Tallinna loomaaed
LOODUSUURIJA ESIMESED SAMMUD_Zoo.docx(31.1 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

17.01.2023