placeholder

Programmi käigus saadakse ülevaade loodusressursside – liiv, turvas, joogivesi, tehnoloogiline vesi ja põlevkivi – kasutamise kohta ning nende mõjust kaitsealale, Kurtna järvestikule.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Teab kuut loodusressursside kasutamise viisi
 Mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Oskab määrata ja analüüsida erinevaid keskkonnaprobleeme
 Teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Oskab eristada loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid:

paikvaatlused, maastiku mõõtmine

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: mõhnadega maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav kerge liikumispuudega õpilastele. Õppekäigu läbiviimiseks tuleb arvestada transpordile täiendavalt ca 15-20 km.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

190€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 190.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kurtna järvestik

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Looduskasutus kaitsealal ja selle ümbruses
Author:
Ingrid Kuligina
Looduskasutus kaitsealal ja selle ümbruses.pdf(159.49 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.08.2020