placeholder

Programmi käigus saadakse ülevaade loodusressursside – liiv, turvas, joogivesi, tehnoloogiline vesi ja põlevkivi – kasutamise kohta ning nende mõjust kaitsealale, Kurtna järvestikule.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Teab kuut loodusressursside kasutamise viisi
 Mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Oskab määrata ja analüüsida erinevaid keskkonnaprobleeme
 Teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Oskab eristada loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Methods:

paikvaatlused, maastiku mõõtmine

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: mõhnadega maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav kerge liikumispuudega õpilastele. Õppekäigu läbiviimiseks tuleb arvestada transpordile täiendavalt ca 15-20 km.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

190€

Additional info:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 190.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Kurtna järvestik

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020