Merebingo
Maie Itse

Sihtrühmaks on II ja III kooliaste, kuid on kohandatav ka I kooliastmele.

Enamasti toimub Pärispea poolsaarel Purekkari neeme juures, kuid saab teha ka Hara lahe ääres.

Laht, poolsaar, saar, neem, rannakooslused, rannakülad enne ja nüüd.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja meri;
- teadvustada mere rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus;
- märgata merekoosluste mitmekesisust;
- märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.
-arendada meeskonnatöö oskusi (informatsiooni märkamine, otsimine, töötlemine, jagamine)

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

5 ja 6.kl loodusõpetus

9. kl geograafia

algkl loodusõpetus, inimeseõpetus

II kooliastme bioloogia

matemaatika

Meetodid:

Suunatud vaatlus

Juhitud loogiline arutelu

Olenevalt aasta-ajast ja sihtrühmast suunatud otsimine

Meeskonnatöö

Liikumine

Juhis õpetajale:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, mõned värvipliiatsid, pildistamise aparaat. 

Saatja tunneb oma õpilasi ja teab nende erivajadusi ning sellest olenevalt suunab ja jälgib keda vaja.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist

Kokkuleppel võimalik külastada Viinistu külamuuseumi.

Eestikeelse suurema grupi puhul on 2 programmijuhti.

Võõrkeelse programmi puhul on 1 programmijuht ja grupi suurus kuni 20 õpilast.

Programm ei sobi ratastoolis ja karkudega osalejatele.

Lõkketegemise soovi korral on vaja arvestada lisa-ajaga ning kindlasti eelnevalt kooskõlastada.

 

Läbiviimise koht:

Hara laht, Pärispea poolsaar, Purekkari neem

Läbiviimise asukoht:

59.668237059916, 25.69777601332

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed Maie Itse, Maarja Orusalu, Sirle Puusta, Maret Vihman

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Kohtumine programmijuhiga lepitakse kokku olenevalt toimumispaigast.

Purekkari neeme juures on võimalus teha ka lõket, kuid see on vaja eelnevalt kokku leppida ning selleks tuleb lisa-aeg planeerida.

Viinistul on võimalik eelnevalt kokkuleppel külastada ka külamuuseumi, kus saab tutvuda rannarahva majapidamisasjadega. 

Laht, poolsaar, saar, neem, rannakooslused, rannakülad enne ja nüüd.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.
 

Viimati uuendatud:

16.10.2021