Merebingo
Maie Itse

Sihtrühmaks on II ja III kooliaste, kuid on kohandatav ka I kooliastmele.

Enamasti toimub Pärispea poolsaarel Purekkari neeme juures, kuid programmi on võimalik läbi viia ka Hara lahe ääres.

Laht, poolsaar, saar, neem, rannakooslused, rannakülad enne ja nüüd.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained.

 

Relation to curriculum:

digipädevus
enesekohased oskused
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Study result:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja meri;
- teadvustada mere rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus;
- märgata merekoosluste mitmekesisust;
- märgata pinnavormide ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.
-arendada meeskonnatöö oskusi (informatsiooni märkamine, otsimine, töötlemine, jagamine)

Interdisciplinary integration:

5. ja 6.kl loodusõpetus

9. kl geograafia

algklasside loodusõpetus, inimeseõpetus

II kooliastme bioloogia

matemaatika

Methods:

Suunatud vaatlus

Juhitud loogiline arutelu

Olenevalt aasta-ajast ja sihtrühmast suunatud otsimine

Meeskonnatöö

Liikumine

Guidance for teacher:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmiku (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmakindla kirjutusvahendi, mõned värvipliiatsid, pildistamise aparaadi. 

Saatja tunneb oma õpilasi, teab nende erivajadusi ning sellest olenevalt suunab ja jälgib keda vaja.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

3 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Kevad
Sügis

Additional info:

Küsi hinnapakkumist.

Kokkuleppel võimalik külastada Viinistu külamuuseumi.

Eestikeelse suurema grupi puhul on 2 programmijuhti.

Võõrkeelse programmi puhul on 1 programmijuht ja grupi suurus kuni 20 õpilast.

Programm ei sobi ratastoolis ja karkudega osalejatele.

Lõkketegemise soovi korral on vaja arvestada lisa-ajaga ning kindlasti eelnevalt kooskõlastada.

 

Place of performance:

Hara laht, Pärispea poolsaar, Purekkari neem

Location of execution:

59.668237059916, 25.69777601332

Program performer:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed Maie Itse, Maarja Orusalu, Sirle Puusta, Maret Vihman

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

22.10.2021

Long description:

Purekkari neeme juures on võimalus teha ka lõket, kuid see on vaja eelnevalt kokku leppida ning selleks tuleb lisa-aeg planeerida.

Viinistul on võimalik eelneval kokkuleppel külastada ka külamuuseumi, kus saab tutvuda rannarahva majapidamistest pärit asjadega. 

Kohtumine programmijuhiga lepitakse kokku olenevalt toimumispaigast.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained.
Laht, poolsaar, saar, neem, rannakooslused, rannakülad enne ja nüüd.