Õppeprogrammid

Laht, poolsaar, saar, neem, rannakooslused, rannakülad enne ja nüüd.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained.